13233205_1193231060686885_1996243313_nสถาบันการศึกษาที่เรียนรู้ในเรื่องของศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดล้านนา ปัจจุบัน ถือได้ว่า เพิ่มจำนวนขึ้นมาก หลายจังหวัด โดยมีการศึกษาผ่านการบรรยาศาสนาประจำเดือน หรือตั้งกลุ่มเรียนรู้ ตามมัสยิดหรือ บ้าน เพื่อ กระตุ้นการเรียนรู้ ในการจัดการชีวิต ให้อยู่ในรูปแบบอิสลาม

ในกลุ่มนี้ มี คนกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้าง จะหา แหล่งเรียนรู้ ในอิสลามค่อนข้างยาก คือกลุ่ม มุอัลลัฟ ผู้สนใจอิสลามและมุสลิมใหม่ ยังไม่มีองค์กรใด หรือ สถาบันใด ในพื้นที่ ที่มีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ให้กับคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลง

ไม่ว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมชุมชนทั้งก่อนและหลังที่เข้ารับศาสนาอิสลม ในบริบทลักษณะเช่นนี้ มุสลิมใหม่ จำเป็นต้องเรียนรู้ด้วย เพื่อปรับตัวเข้าสู่สังคมใหม่ ซึ่งเป็นความจำเป็นที่มุสลิมใหม่ หรือ ผู้สนใจอิสลาม จะต้องเรียนรู้ สถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ถือได้ว่าเป็นสถาบันแห่งแรกของภาคเหนือที่มีการเรียนการสอนให้กับพี่น้องที่สนใจเรียนศาสนาอิสลามอย่างเป็นระบบโดยได้นำหลักสูตรจากสถาบันสันติชน โดยมีที่ปรึกษาที่สำคัญคือท่านอาจารย์ บรรจง บินกาซัน เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่25 พฤษจิกายน 2555 จุดประสงค์เพื่อต้องการที่จะเผยแพร่ศาสนาอิสลามและให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลามขั้นพื้นฐานให้กับผู้ที่สนใจศาสนาอิสลามให้กับเพื่อนต่างศาสนิกและมุสลิมเดิมเพื่อความเข้าใจในศาสนาอิสลามให้ถูกต้อง

13250501_1193231020686889_1908239340_n

นายชาญชัย ศรีสมบัติ ผอ.สถาบันฯ กล่าวว่า “ตอนเราเริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก มีผู้มาลงทะเบียนในวันนั้น 20 ท่าน โดยมีทั้งคนที่เป็นมุสลิมเดิม มุสลิมใหม่และผู้ที่ยังไม่เข้ารับอิสลาม ปัจจุบันเรามีนักเรียนที่ผ่านการเรียนกับสถาบันกว่า 200 ท่านและมีผู้เข้ารับอิสลามกับทางสถาบันแล้วมากกว่า 40 คน

การเรียนการสอน เรานำหลักสูตรจาก อ.บรรจง บินกาซัน ซึงได้ขออนุญาตท่านแล้ว โดยเราแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 15 สัปดาห์โดยจะเรียนทุกวันอาทิตย์ ซึ่งเนื้อหาจะประกอบไปด้วย หลักการศรัทธา หลักการปฎิบัติ และ จรรยามารยาทอิสลาม เป็นวิชาเกี่ยวกับหลักศรัทธาและปฎิบัติ เพื่อต้องการให้ผู้เรียนได้เข้าใจและได้ทราบถึงความสำคัญของความศรัทธาอย่างถูกต้องและได้ทราบถึงผลร้ายของการตั้งภาคีต่อพระผู้เป็นเจ้า และ ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความศรัทธาและการปฎิบัติที่ถูกต้อง เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทของอิสลามในชีวิตประจำวันเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้มารยาทที่ดีงามของท่านศาสดาและได้นำแบบอย่างนี้นำไปปฎิบัติในชีวิตประจำวันของตนเอง

ส่วนในภาคบ่าย เราก็จะเน้นสอนในเรืองของการปฏิบัติให้เรียนรู้เรื่องของความสะอาด หะดัษเล็ก หะดัษใหญ่ การทำความสะอาด การทำน้ำละหมาด และการละหมาดต่างๆเรียนอัลกรุอ่าน โดยใช้หลักสูตรกิรออาตีย์ และสำหรับอัลกรุอ่านจะสอนเพิ่ม ทุกวันอังคารและวันศุกร์ งบประมาณมาจากไหน อ. ชาญชัย(ยะฟัร) ตอบว่า การทำงานของเรานั้นเกิดจากการเสียสละของบรรดาผู้รู้และการเสียสละของบรรดาคณะทำงานของสถาบัน ซึ่งเรามีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารต่ออาทิตย์ประมาณ 1500-2000 บาทต่ออาทิตย์ มีการบริจาคจากพี่น้องมุสลิมในเชียงใหม่และการบริจาคจากนักศึกษา เราไม่มีการตั้งตู้และโต๊ะบริจาค เรามีการช่วยเหลือพี่น้องมุอัลลัฟ หรือมุสลิมใหม่ ที่มาเรียนกับเราอย่างไร กรณีที่ มุสลิมใหม่ ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

“ในเรื่องของการดูแลพี่น้องมุอัลลัฟนั้นต้องขอขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮ์ เพราะในจังหวัดเชียงใหม่มีกองทุนซะกาตและบัยตุ้ลมาลซึ่งกองทุนและสถาบันได้ทำงานร่วมกับสถาบันเพื่อดูแลบรรดาพี่น้องมุสลิมใหม่ ก็ดูว่าเขาจัดอยู่ประเภทที่เราต้องให้ความช่วยเหลือ กองทุนเพื่อมุสลิมใหม่ที่ขัดสน กองทุนเสริมอาชีพ ซึ่งทางกองทุนซะกาตจังหวัดเชียงใหม่ ดูแลได้ในระดับหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่ ทางพี่น้องมุสลิมที่เห็นถึงความจำเป็น และกลุ่มมุสลิใหม่ เองก็จะช่วยเหลือ ดูแล กันก่อนเป็นภายใน ความคาดหวังในอนาคตของสถาบันฯ จะก้าวเดินต่อไปยังไง “

เราต้องการที่จะเป็นสถาบันที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อิสลามที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่และสามารถที่จะให้ความรู้กับผู้สนใจอิสลามในทุกมิติเราจะมีห้องสมุดอิสลามสำหรับผู้สนใจอิสลามและผู้ที่ต้องการค้นคว้าหาความรู้ในอิสลามเราอยากจะเป็นแหล่งรวมบทความวิชาการของนักวิชาการภาคเหนือ ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้

ที่อยู่ เลขที่ 80/A 105 อาคารดารุตตักวา ถนนหน้าวัดเกต ซอย 1 ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร. 089-434-6672 อ.ยะฟัร 0894333460 : คุณลีนา Fanpage : https://www.facebook.com/สถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่

Advertisements