งานเมาลิดนบี กับ วิถีมุสลิมจีนล้านนา

โดยฮัจยีชุมพล ศรีสมบัติ

15380393_137

ความเป็นชุมชนมุสลิมชายขอบ สิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะรักษาอัตลักษณ์ ศาสนา วิถี วัฒนธรรม คือการไปมาหาสู่กัน เชื่อมสัมพันธ์ สื่อสารกับสังคมภายนอก โดยเฉพาะชุมชนที่มีศาสนา อัตลักษณ์ที่เหมือนกัน พี่น้องมุสลิมเชื้อสายจีนในพื้นที่ล้านนา จึงชอบที่จะจัดงาน เลี้ยง งานประจำปี ของมัสยิด เพื่อมีโอกาสได้พบเจอกัน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิท มิตรสหาย เครือญาติ หรือลูกหลานที่ไปทำงาน ต่างบ้านต่างเมือง เสมือนว่าเป็นวันพบเจอกัน หากแต่การพบเจอกัน ทำอย่างไรจะได้กุศล และความดีงามแห่งการได้พบกันนี้


มัสยิดทางล้านนา โดยเฉพาะที่มีบรรพชนที่อพยพมาจากประเทศจีน จึงนิยมจัดงาน ที่มีชื่อว่า เมาลิดนบี จะจัดในช่วงนี้ ซึ่งตรงกับเดือนอาหรับ รอบีอุ้นเอาวัล เป็นเดือนที่ท่านนบี(ศ๊อลฯ) ถือกำเหนิด ในเชียงใหม่ เชียงราย ก็จะจัดงานในช่วงนี้ จึงจำเป็นที่ต้องจัดคิว พูดคุยในส่วนของมัสยิด ต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ชนกัน และโปรแกรมการจัดงานของมัสยิดยาวไปจนถึงเดือน มีนาคม ปี 60 เป็นงานหารายได้เพื่อใช้ในกิจการของมัสยิด
วัตถุประสงค์การจัดงาน สิ่งแรกที่ต้องกระตุ้น เตือนคือการรำลึกนึกถึงแบบอย่างคำสอนของท่านนบีมูฮัมมัด (ศ๊อลฯ) นำมาสู่การประพฤติปฏิบัติ สู่การดำเนินชีวิต รูปแบบการจัดงาน ร่วมกันอ่าน และร่วมรับฟัง อัลกุรอ่าน สรรเสริญต่อท่านนบีฯ ท้ายสุด ฟังบรรยายจากผู้รู้นักวิชาการ ที่ส่งต่อคำสอนในอิสลาม สู่พี่น้องในพื้นที่และผู้มาร่วมงาน พร้อมนำสู่การปฏิบัติ

อีกได้ร่วมบริจาค เป็นมือบน เป็นการเอื้อประโยชน์ ซึ่งกันและกันในยามมีการขอความช่วยเหลือ สร้างความรักความผูกพันธ์ และสัมพันธภาพที่ดี อย่างยั่งยืน ยามได้พบปะไต่ถามสารทุกข์สุขดิบ พร้อมยืนมือช่วยเหลือยามต้องการ
งานมัสยิดของพี่น้องมุสลิมเชื้อสายจีนในล้านนา ส่วนใหญ่จะจัดให้ตรงกับวันอาทิตย์เพื่อความสะดวกของผู้มาร่วมงาน เจ้าภาพจะจัดเตรียมอาหารการกินไว้สำหรับแขก ตั้งแต่คืนวันก่อนจัดงาน อาจเป็นก๋วยเตี๋ยว หรือข้าวซอย สไตล์ยูนาน มื้อเช้า พ่อบ้านแม่บ้านที่เป็นเจ้าภาพก็จะเตรียมอาหารเช้า ไว้ต้อนรับ จะมีอาหารง่าย ๆ 4 อย่าง แต่รสชาติไม่เบา เพราะพ่อครัวแม่ครัว อยากให้แขกที่มาเยือนได้ประทับใจ สิ่งที่ปรุงจึงปรุงออกมาด้วยหัวใจ อาจกล่าวได้ว่า อาหารที่พวกเรากินกัน นอกจากอร่อยด้วยลิ้นแล้วยังสามารถสัมผัสด้วยใจได้อีกด้วย
ช่วงหลังละหมาดบ่าย หลังจากเสร็จพิธี หรือกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็เป็นการเลี้ยงใหญ่ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละมัสยิด จะจัดเต็มด้วยอาหารโต๊ะจีนชุดใหญ่ ไม่ต่ำกว่า 6 เมนูอาหาร ซึ่ง วันปกติธรรมดา จะเดินหาเมนูอาหารวัฒนธรรมของชาวจีนมุสลิมเหล่านี้กินยากมาก
เมื่ออิ่มหน่ำสำราญ ทั้ง ไดัพบปะพี่น้องกันแล้ว ก็ต้องร่ำลาซึ่งกันและกัน จึงหาปฏิเสธได้ว่า “งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา” พบกันก็เพื่อจาก แต่การจาก เราได้รับ และได้ให้สิ่งดีๆ ทั้งเจ้าภาพแขกผู้มาเยือน เราได้รับสิ่งใดติดมือติดหัวใจมาด้วย ทุกกิจกรรมมีแง่คิด เพียงแต่คิดอย่างไร จึงทำให้จิตใจสบาย…ฃ

Advertisements