มัสยิดญันะตุ้ลมุอฺมินีนแห่งแรกในจังหวัดกำแพงเพรช

15747558_1393513347325321_6430418733855211942_n
ออกจากเพรชบรูณ์ ..มุ่งตรงสู่กำแพงเพรช เพื่อเยี่ยมพี่น้องต่อไปยังมัสยิด ณันนะตุ้ล มุอฺมินิน อันชื่อมัสยิดแห่งนี้ หมายถึง สวรรค์ของผู้ศรัทธา
ด้วยกับการไม่คุ้นเส้นทางทำให้เลือกเลยทำให้เราต้องใช้เส้นทางเปลื้องไปอีกประมาณร้อยกว่าโล มาถึงกำแพงเพรชหลังเวลามักริบ (ช่วงนี้ก็ประมาณ หกโมงครึ่ง มองไม่เห็นเส้นทาง เลยต้องเลยมัสยิด ไปอีก ย้อนกลับทางเดิม สอบถามพี่น้องข้างทางจึงพบพามัสยิด


มัสยิดอิสลามแห่งแรกของมุสลิมจังหวัดกำแพงเพชร ชื่อว่ามัสยิดญันนะตุ้ล มุฮฺมินีน จังหวัดกำแพงเพชร อยู่เลขที ๒๑๘ หมู่ ๑๑ ตำบลหนองปิง อ.เมือง กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๕-๘๕๔๘๑๐
จากข้อมูล ที่ได้รับ ในจังหวัดกำแพงเพชรจำนวนมุสลิม ประมาณ 50 หลังคาเรือน เป็นศูนย์กลางในการพบปะ และทำการเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าร่วมกัน

ท่านอีหม่ามมุฮัมมัด ฮาชีมคาน เป็น อิหม่ามคนปัจจุบัน เล่าให้ฟังว่า ที่ดิน เป็นของคุณแม่อหม่ามเอง ซึ่งท่านได้ตั้งเจตนาบริจาค(วากัฟ) ให้ใช้เป็นศาสนสถาน ส่วนมัสยิดเราสร้างด้วยกับงบประมาณที่ได้รับการบริจาค จากพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ ญาติสนิท มิตร สหาย และพี่น้องมุสลิมในจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งคนมุสลิมเรียกว่าการบริจาคชนิดนี้ว่า ซอดาเกาะฮฺ ญารียะ ถ้าแปลเป็นท่านก็ได้ความหมายว่า ทานถาวร

อาคารมัสยิดญันะตุ้ลมุอฺมินีน” ทำพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีฯพณฯ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานในพิธี คุณแมน นานา ประธานกิติมศักดิ์

มีนายวุฒิพงษ์ วงษ์มณี อีหม่ามมัสยิด และ สส.ชาดา ไทยเศรษฐ์ ประธานจัดงานอีหม่ามซุกีร ฉิมหิรัญ นายอุสมาน งามสมชาติ อาจารย์อัลดุลเราะฮีม พ่วงศิริ ประธานอำนวยการ

มัสยิส ญันนะตุ้ล มุฮฺ มินีน ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๒๑๘ หมู่ที่ ๑๑ ถนน กำแพงเพชร –สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ได้จดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.๒๕๔๐ เลขทะเบียนที่ ๑/๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นมัสยิดแห่งแรกของจังหวัดกำแพงเพชร

การบริหารงาน
มัสยิส ญันนะตุ้ล มุฮฺ มินีน มีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ จำนวน ๑๐ คน ดังนี้
๑.นายวุฒิพงษ์ วงษ์มณี ตำแหน่ง โต๊ะอิหม่าม
๒.นายเลอชา วงษ์สุวรรณ์ ตำแหน่ง คอเต็บ
๓.นายอนุพงษ์ พาริก ตำแหน่ง บิหลั่น
๔.คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
๕.คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
๖.คณะกรรมการฝ่ายดูแลทรัพย์สิน
๗.คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๘.คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย

15741168_1393513030658686_8975611742700789745_nโดยฮัจยีชุมพล ศรีสมบัติ

Advertisements