มัสยิดดิยาอุ้ลอิสลาม มัสยิดแห่งเดียวในจังหวัดพิจิตร

โดยฮัจยีชุมพล ศรีสมบัติ

15747672_1393307040679285_3036656652223581366_n
หลังจากเราเดินทางออกจากพิษฯโลก ที่พักหลับนอน เราตั้งที่หมายไว้ท่จังหวัดพิจิตร เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปเยี่ยมพี่น้องมุสลิม อีกสองพื้นที่ในจังหวัดเพรชบรูณ์
ที่มัสยิดแห่งนี้เราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีกับท่านอีหม่าม ปรีชา เย็นใจ ซึ่งเป็นแกนนำในการประสานงาน กับหน่วยงานเอกชน ภาครัฐ เป็นบุคคลมุสลิมท่านหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ ในจังหวัดพิจิตร

15740997_1393307280679261_234471808371752637_n

ส่วนประวัติความเป็นมา พี่น้องชาวไทยมุสลิมในจังหวัดพิจิตร เล่าต่อ ๆกันว่ามุสลิมรุ่นแรกที่อพยพเข้ามาในจังหวัดพิจิตรมาจากปากีสถาน ประมาณ ๘๐ ปีมาแล้วรุ่นที่สองมาจากจังหวัดอยุธยาประมาณเกือบ ๗๐ ปี นอกนั้นมาจากจังหวัดทางภาคใต้ของไทยและกระจายอยู่ตามอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดพิจิตร
ส่วนอาชีพของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในจังหวัดพิจิตร ส่วนใหญ่จะค้าขาย และเลี้ยงสัตว์ เช่น ขายเนื้อวัว ขายไก่ ขายพริกแกง ขายอาหาร และเลี้ยงแพะ เลี้ยงวัว ส่วนเครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ และใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่จะใช้ของคนไทยและหาซื้อได้จากท้องตลาดทั่วๆไป
การเคลื่อนย้ายอพยพ เป็นวิถีของมนุษย์ ซึ่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามก็ไม่ต่างกัน เป้าหมายเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ด้วยประสงค์ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน สำคัญเหนืออื่นใด จะรักษาศาสนาที่ติดตัวมาให้มั่นคงยิ่งอย่างไร มัสยิดจึงเป็นปัยจัยสำคัญในการเป็นฐานเพื่อรวบรวมผู้คนที่มีความเชื่อเหมือนกัน ธำรงรักษาศาสนาที่ตนเองนับถือส่งต่อคนรุ่นหลังต่อไป…อินชาอัลลอฮ์

Advertisements