มัสยิดอัลญิฮาร์ด ต.วังพิกุล เป็นอีกมัสยิด หนึ่งที่น่าสนใจ
โดยฮัจยีชุมพล ศรีสมบัติ

15672945_1393395184003804_6580353146960330529_n

หลังจากเดินทางจากวังชมภู ทีมเราก็เดินทางต่อร่วมร้อยกิโล เขาสู่โหมดการเยี่ยมพี่น้อง ทางมัสยิดจัดเตรียมอาหารกลางวัน โดยท่านอิหม่ามเอ็มดาดุลลา และคุณลิบภา ภรรยาของท่านเตรียมต้อนรับเราอยู่
ประทับใจในความมีน้ำใจของท่านทั้งสอง เป็นอย่างมาก ด้วยน้ำใจ หัวใจที่งดงามในการต้อนรับแขกที่มาถึงเรือนชาญ


ท่านเตรียมอาหารสุดพิเศษให้เราได้รับประทานกัน แกงมัสร่าเป็ด เป็ดทอดมัสร่า เสริฟพร้อมโรตี และข้าวสวยร้อน ๆ เป็นเมนูที่พวกเราเอ่ยปากได้คำเดียวว่าอัลฮัมดุลิลลา อร่อยจริงๆ หลายคนกินข้าวได้มากขึ้น บวกกับการพูดคุยแบบเป็นกันเองกับคุณลิภา ทำให้การคุยเพิ่มรสชาติยิ่งนัก

มัสยิดอัลญิฮาด วังพิกุล ตั้งอยู่เลขที่ ๒ หมู่ ๑๔ ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพรชบรูณ์โทร . 080-789-2900

มัสยิดอัลญิฮาร์ด ต.วังพิกุล เป็นอีกมัสยิด หนึ่งที่น่าสนใจ และมีการจัด การบริหารมัสยิด ด้วยระบบคุณธรรม จึงได้มาซึ่ง อีหม่าม คณะกรรมการที่พร้อมที่จะเสียสละเพื่อศาสนา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งนักสำหรับมัสยิดแห่งนี้ คุณลิบภา ภรรยาท่าน ท่านฮัจญีเอ็มดาดุลลา อดีตอิหม่ามผู้เป็นแกนนำในการสร้างมัสยิดแห่งนี้เล่าให้พวกเราฟังว่าเมื่อ สี่สิบกว่า ปีก่อน ครอบครัวของเราซึี่งมีหัวหน้าครอบครัวชื่อ ท่านเอมดาดุลลา อพยพ จาก ตำบลดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อ เข้าสร้างหลักปักฐาน

ในจังหวัด เพชรบูรณ์ ทำมาหากินได้ระยะหนึ่งก็มีพี่น้องมุสลิม เริ่ม มาอาศัยอยู่ในพื้นที่มากขึ้น จึงได้ปรึกษาหารือ พี่น้องมุสลิม ในขณะนั้น พูดถึงความจำเป็นที่จะต้องมีมัสยิดเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ อีกทั้ง เป็นศูนย์กลางในการการให้ความรู้ แก่เด็ก เยาวชน ที่จะต้องเพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้งผู้ที่เดินทางผ่าน ก็จะได้มีที่ละหมาด และพักอาศัยชั่วคราว

ประมาณปี ๒๕๒๓ จึงได้สร้างมัสยิดเป็นเรือนไม้ โดยที่ดิน ของมัสยิดเป็นสิ่งที่ครอบครัวของเรามอบให้ เพื่อเป็นสมบัติของสาธารณชนมุสลิมทั่วไป อินชาอัลลอฮ์ เป็นของเราในอาคีเราะห์

*ปัจจุบันมัสยิดเรือนไม้ที่ใช้ละหมาด ในการเริ่มต้น รวมพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ ปัจจุบันยังตั้งเด่นอยู่หน้ามัสยิด

หลังจากนั้นอีกหลายปี จำ พ.ศ.ไม่ได้ ท่านฮัจญี เมาลาวี เอ็มดาดุลลา กับพวก เห็นว่ามัสยิด น่าจะได้รับการปรับปรุงหรือ สร้างใหม่ขึ้นมาเพือให้เป็นศาสนสถานที่สมบรูณ์จึงชักชวนสมัครพรรคพวก เดินทาง ของความร่วมมือ กับ พี่น้องมุสลิมในจังหวัดภาคเหนือ และพี่น้องมุสลิมทั่วไป โดยท่านฮัจญี ได้บริจาคทีดินส่วนหนึ่งในการสร้างมัสยิดในครั้งนี้ ประชากรมุสลิมในพื้นที่อำเภอ บึงสามพัน ต.วังพิกุล อยู่กันอย่างกระจัด กระจาย ทั้วอำเภอ ประมาณ ๓๐ ครอบครัว อีกทั้งยังมี พนักงานมุสลิม ที่ทำงานบริษัท

สหฟาร์มอีกนับร้อยคน ที่วนเวียน สับเปลี่ยน กันมา ละหมาด นับว่าเป็นอีกมัสยิดที่มีผู้คน ที่หลากหลาย อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์

มัสยิดเป็นสถาบันที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณของชุมชนมุสลิม มัสยิดมิได้เป็นเพียงสถานที่ซึ่งใช้ในการประกอบศาสนกิจเท่านั้น หากแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน เป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจต่าง ๆ ของชุมชน มัสยิดเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียน เป็นสภาของหมู่บ้าน เป็นสภาของชุมชน จึงควรสนับสนุนให้มัสยิดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ได้จริงพันธะกิจของมัสยิด นั้นคือ เป็นดัชนีชี้วัดการดำรงอยู่ของสังคมมุสลิม การสร้างความรุ่งเรืองแก่ชุมชนมัสยิด จึงเป็นการสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนมัสยิดด้วย

Advertisements