สมาคมสตรีมุสลิมเชียงใหม่จัดโครงการแบ่งปันความอุ่นจากใจ

โดยฮัจยีชุมพล ศรีสมบัติ

15800969_1393559147320741_1761182263_n     ด้วยอากาศที่หนาวเหน็บในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและความขัดสนที่พี่น้องร่วมชาติประสบทีประสบในฤดูหนาว ทางสมาคมสตรีมุสลิมเชียงใหม่จึงจัดโครงการปันความอุ่นจากใจขึ้น โดยขอพี่น้องร่วมบริจาคผ้าห่มให้แก่คนยากจน คนแก่ คนด้อยโอกาสในอำเภอฝางทั้งไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่ 5มัสยิดตอนบนอันมีมัสยิดอัลเอี๊ยะซาน (บ้านยาง) รวมทั้งนักเรียนศาสนา มัสยิดอัสสะอาดะฮ์ (หัวฝาย) นักเรียนฮาฟิสและพี่น้องชาวพุทธที่ยากจนในพื้นที่
มัสยิดอัลอักศอฺ (ดอยอ่างขาง) มัสยิดอัรเราะห์มะฮ์ (บ้านท่าตอน) มัสยิดอัลอิมานิ (บ้านป่าบง ฝาง)
รวมทั้งหมด 350 ผีน โดยการมาของคณะกรรมการสมาคมได้การต้อนรับอย่างดี จากผู้นำมัสยิดต่าง ๆ ในพื้นที่พร้อมเตรียมอาหาร อาหารว่าง ต้อนรับคณะในครั้งนี้

      ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้ นำโดย อาจารย์อำพัน รัถยาพิทักษ์ นายกสมาคมและคณะกรรมการ ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยกันร่วมบริจาค

15782735_1393559137320742_852777523_n
อ.อำพัน รัถยาพิทักษ์ กล่าวถึงการจัดตั้งสมาคมว่า เป็นการการรวมตัวของสตรีมุสลิม(มุสลิมมะฮฺ) โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นบึกแผ่น มีความสมานสามัคคีกัน และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน การร่วมพลังให้เป็นหนึ่งเดียว “พลังในการรวมตัวกัน จะเป็นพลังในการประสานทุกด้าน ทั้งงบประมาณ ความร่วมมือ จากภาครัฐและเอกชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนจังหวัดของตนเอง อีกทั้งจะเป็นการผลักดันให้สตรีมุสลิมได้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศร่วมกับพี่น้องศาสนิกอื่นและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากจะเป็นการรวมพลังสตรีแล้ว ยังจะผลักดัน สร้างเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเชื่อมโยงการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ

ความสำเร็จขอโครงการครั้งนี้ สำเร็จได้ด้วย ผู้ให้การสนับสนุน ผู้บริจาค และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านขออัลลอฮฺ(ซ.บ)ได้โปรดเพิ่มพูนริสกีที่มีบารอกัต ให้ความสุขสำเร็จแก่ท่านและครอบครัว ให้พระองค์ทรงรับทุกความดีที่ท่านทำด้วยเทอญ. อามีน
 นี่คือปรากฎการณ์ของสตรีมุสลิมภาคเหนือ ที่สามารถรวมตัวซึ่งพวกเขามาด้วยเป้าหมายเดียวกัน คือ ความเป็นเอกภาพของเหล่าสตรีผู้ศรัทธา ที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม

 

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnaichumpon%2Fvideos%2F1384831528193503%2F&show_text=0&width=560

Advertisements