กรรมการหนุ่มไฟแรงมัสยิดช้างคลานชวนกันพัฒนากูบูร์ ป่าแดด เชียงใหม่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กรรมการหนุ่มไฟแรงมัสยิดช้างคลานชวนกันพัฒนากูบูร์ ป่าแดด เชียงใหม่

แกนนำ กรรมการมัสยิด คนหนุ่มไฟแรง ชวนพี่น้องพร้องเพื่อนร่วมกันพัฒนากุโบร์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า ด้วยความเป็นจิตอาสา ดูแลที่สาธารณะที่ทุกคนต้องได้มาใช้อย่างแน่นอน พลังคนหนุ่ม พลังคนรุ่นใหม่ ที่มีอยู่เต็ม

ตัว มุ่งมั่นในทำงานเพื่อสังคมด้วยจิตใจที่ทุ่มเท…อย่าปล่อยให้ไฟเหล่านี้มอดไหม้ ด้วยการขาดกำลังใจ หรือด้วยสาเหตุใดก็ตาม สิ่งที่ผู้ใหญ่ทำได้ดีที่สุดคือการส่งเสริมสนับสนุนในทุกด้านที่จะกระทำได้