ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ชมรมสื่อมุสลิมภาคเหนือเชียงใหม่ สองกำลังสื่อ ต่างที่วิถีเดียวกัน

รายการที่ชมรมสื่อมุสลิมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสร่วมแจม และ ให้ความร่วมมือกับคณะที่ถ่ายทำ ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอผลงานของชมรมฯ ให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง และอนุญาติ นำมาแชร์ ต่อ ณ ที่นี้ จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง สำหรับ รายการสองกำลังสื่อ ช่องไทย พีบีเอส

สองกำลังสื่อ : ต่างที่วิถีเดียวกัน (26 ต.ค. 2556)
From: ThaiPBS

“เพราะมุสลิมทั่วโลกเป็นพี่น้องกัน” คำธรรมดาแต่แฝงด้วยความเอื้อเฟื้อกันฉันพี่น้อง โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ภาษาคือ ถ้อยคำที่พี่น้องชาวมุสลิมคุ้นหู และแสดงออกอยู่เป็นกิจวัตร เช่นเดียวกับเรื่องราวของชมรมสื่อมุสลิมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และได้เห็นว่าชุมชนมุสลิมชาวพม่าที่นั่นมีการก่อตั้งโรงเรียนสอนศาสนาขึ้นภายในชุมชน เพราะพวกเขาเห็นความสำคัญของการศึกษากับเยาวชนซึ่งเป็นบุตรหลานของเขาเอง ที่ควรต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักคำสอนศาสนาอย่างลึกซึ้ง เมื่อชมรมสื่อฯมีผู้ใหญ่ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและภาพความงามที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงได้ชวนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานชาวมุสลิมในชมรมสื่อเอง มาร่วมเรียนรู้และผลิตสื่อถ่ายทอดภาพความงดงามของเหล่านั้นออกมาสู่สังคม และเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีงามของชุมชนมุสลิมเล็กๆอีกหนึ่งชุมชน ยิ่งเป็นการย้ำชัดให้เห็นภาพความผูกพันระหว่างกันว่าแม้จะมาจากต่างที่ ต่างวัฒนธรรม แต่ก็มีวิถีปฏิบัติที่ไม่ได้แตกต่างกันเลย ติดตามเรื่องราวของกลุ่มคนสองวัย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ที่ร่วมสื่อสารในเรื่องราวเดียวกันกับภาพความงามของพลังในชุมชนชาวมุสลิม ในรายการสองกำลังสื่อ ตอน ต่างที่วิถีเดียวกัน เสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง http://www.thaipbs.or.th/Live

สอบถามโทร. 0-2790-2342 , อีเมล์ webmaster@thaipbs.or.th