ชุมชนไทยพุทธยะลาสานสัมพันธ์เรียนรู้วิถีมุสลิมที่เชียงใหม่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ชุมชนไทยพุทธยะลาสานสัมพันธ์เรียนรู้วิถีมุสลิมที่เชียงใหม่

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอรมน.)ภาค 4 ส่วนหน้า นำโดย รท.ประเสริฐ พลสว่าง จัดโครงการ สานสัมพันธฺฺชุมชนไทยพุทธครั้งที่ 1 พาพี่น้องชุมชนไทยพุทธ ในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 65 คน เข้าศึกษาวิถึชีวิต มุสลิมในพื้นที่ชุมชนมุสลิมมัสยิดอัตตักวา

ณ.ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามดารุตตักวา เชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์อันดี ระหว่างชุมชนไทยพุทธ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับชาวไทยมุสลิม เปิดโลกทัศน์ เสริมสร้าง ขัวญกำลังใจ ชาวไทยพุทธ ในจังหวัดยะลา

Advertisements