บ้านฉันวันนี้ วันอีด..มัสยิดอัตตักวา เชียงใหม่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บ้านฉันวันนี้ วันอีด..มัสยิดอัตตักวา เชียงใหม่

28-7-57 เริ่มจากการรอพี่น้องมีการรวมตัวกันที่หน้ามัสยิด เป็นประจำทุกปี ร่วม สี่สิบปีมาแล้ว ที่มัสยิดตักวา เชียงใหม่ จัดกิจกรรม ชุมชนก่อนละหมาดอีด โดย จะมีการนัดหมาย เวลากัน ปีนี้ เรานัดกันที่ เจ็ดโมงครึ่ง เพื่อตั้งแถว ร่วมกันกล่าวตักบิร อย่างพร้อมเพียงกัน

อัลลอฮฺฮูอักบัร อัลลอฮฺฮูอักบัร ลาอิลาฮะอินลัลลอฮฺ ฮูวัลลอฮฺ อัลลอฮฺฮูอักบัร อัลลลอฮฺ ยิ่งใหญ ๆ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ นี่เป็นส่วนหนึ่งของคำกล่าว ในระหว่างการเดิน เข้ามัสยิด เดินไปตักบริไป อย่างช้า ๆ เพื่อรอพีน้อง ที่มาไม่ทันจะได้ร่วมกล่าวตักบิรอย่างพร้อมเพียงกัน จากนั้น ก็ร่วมกัน อ่านกุรอ่าน เพื่อเก็บผลบุญก่อนการนมาซ การนมาซอีดที่นี่ ยังคงยึดรูปแบบการละหมาดแบบแนวทางของฮานาฟี ละหมาดเสร็จ ก็มีการเทศนาธรรม ขอดุอาร่วมกัน ก่อนกลับบ้าน จับมือสลาม ขออภัยซึ่งกันและกัน ด้วยความรัก และหัวใจที่พร้อมให้อภัยซึ่งกันและกัน ทุกบ้านในชุมชน เปิดประตูต้อนรับแขกแก้วที่มาเยือน โดยมีการเลี้ยงอาหาร ขนม แล้วแต่ความสะดวก ของแต่ละบ้าน ที่เชียงใหม่ เรามีวัฒนธรรมเฉกเช่นนี้มานานแสนนาน อินชาอัลลอฮฺ เราจะคงรักษา สิ่งดีงามเหล่านี้ไว้ ให้เคียงคู่เชียงใหม่ ไปตลอด

Advertisements