ประวัติมัสยิด-เมาลิดบ้านยาง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประวัติมัสยิด-เมาลิดบ้านยาง

มัสยิดอัลเอี๊ยะห์ซาน บ้านยาง เชียงใหม่ จัดงานเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖
ศูนย์กิจกรรมภาคเหนือ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย หรือ สสม. คือส่วนหนึ่งของงาน ที่เข้าร่วม กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน พร้อม ประสาน เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพของพีน้องที่มาร่วมงาน
แท้จริงมุสลิมเป็นพีน้องกัน ภายใต้ กาลิมะ ลาอิลาฮะ อินลันลอ ผู้หนึ่งผู้ใด ที่ช่วยเหลือพี่น้องของเขาในวันอาคิเราะห์ อัลลอฮฺจะช่วยเหลือเขา