กีฬาชุมชนสัมพันธ์ย่านวัดเกต
ที่สนามกีฬาโรงเรียนจิตต์ภักดี มัสยิดอัตตักวาเชียงใหม่ เชิญพี่น้องย่านมัสยิดอัตตักวา และชาวชุมชนย่านวัดเกต ร่วมงานกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ย่านวัดเกตครั้งที่ 2 โดยมี อ.วิเชียร ลาตีฟ กล่าวรายงาน นายศุภมิตร ฟูอนันต์ อิหม่ามประจำมัสยิด กล่าวเปิดงาน

การจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีให้กับพี่น้อง ในชุมชน ทั้ง 4ศาสนา นักเรียนศาสนาในพื้นที่ ได้มีโอกาสปฏิบัติสัมพันธ์ สร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในชุมชน

Advertisements