มัสยิดบ้านฮ่อ เชียงใหม่ คัดเลือกกรรมการมัสยิด 2559

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มัสยิดบ้านฮ่อ เชียงใหม่ คัดเลือกกรรมการมัสยิด 2559

 

วันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ มัสยิดเฮดายาตุ้ลอิสลาม บ้านฮ่อ จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการมัสยิด ที่หมดวาระ โดย คณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ มี นายอนันต์ ปัญญาวีร์ เป็นประธานในการคัดเลือก พร้อมคณะ มีผู้ถูกเสนอชื่อทั้งหมด 15 ท่าน โดยจะมีผู้ที่ถูกคัดเลือกเพียง 12 ท่าน จึงให้มีการลงคะแนน เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนส่งกว่า เป็นกรรมการ ในครั้งนี้

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการอิสลามมัสยิดเฮดายาตุ้ลอิสลาม อย่างไม่เป็นทางการ มีทั้งหมดจำนวน 12 ท่าน ดังนี้


1.นายนิกุล หว่างไพบูลย์ คะแนน 233
2.นายอนุชา. หิริวิริยะกุล. คะแนน 233
3.น.พ.วีระศักดิ์ นาวารวงศ์ คะแนน 231
4.นายทรงชัย มานะจีรจรัส. คะแนน 217
5.ดร.พันทวี มาไพโรจน์ คะแนน 214
6.นายสมศักดิ์ อภิชัยรักษ์ คะแนน 211
7.นายสนิท ตยุติวิริวุฒิกุล. คะแนน 208
8.นายสรชาญ โชคชัยวงค์ คะแนน 205
9.นายวสันต์ อัศวอัศวภิริยะกุล คะแนน 203
10.นายอาจณรงค์ แซ่จู คะแนน 203
11.นายชาตรี เลิศวีระสวัสดิ์ คะแนน 174
12.นายนิทัศน์ เกียรติการันต์ คะแนน 157