มัสยิดแม่ขะจาน เชียงราย
จากกระแสการต่อต้าน เมื่อ 5 ปีก่อน วันนี้มัสยิดเวียงป่าเป้า สงบ ร่มเย็น
เมื่อ 4-5 ปีก่อน ที่ริเริ่มจะมีการก่อสร้างมัสยิดแม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ริมถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ มีการเคลื่อนไหวคัดค้านมัสยิดแม่ขะจานจังหวัดเชียงราย

5 ปีที่ผ่านมา เป็นบทพิสูจน์ได้ดีว่า มัสยิดคือ สถานที่ปฏิบัติธรรมของมุสลิม เป็นจุดแวะพักสำหรับคนเดินทาง และยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสร้างสรรสังคมให้อยู่เป็นสังคมที่ดำรงตนอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม

Advertisements