มุสลิมมัสยิดหนองแบนกับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มุสลิมมัสยิดหนองแบนกับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ชุมชนมุสลิมตั้งอยู่ใน หมู่ที่ ๗ ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เป็นชุมชนมุสลิมที่ห้อมล้อมไปด้วยพี่น้องต่างศาสนิก ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกของสังคมมุสลิมทางภาคเหนือ ที่มีการอยู่ร่วมกันระหว่างศาสนาอย่างสมานฉันท์

ดุจดังพี่น้อง เนื่องจากมีการสืบผ่านสายสัมพันธ์โดยการแต่งงาน ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องต่างศาสนา มิได้เป็นอุปสรรค์ในการอยู่ร่วมกันไม่ หากแต่นำมาซึ่งความรักความสามัคคีของพี่น้องที่อยู่ร่วมกันในชุมชน
เราคงต้องยอมรับกันเสียทีว่า ทุกวันนี้ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในชุมชน สังคม ประเทศชาติ หรือแม้แต่ทุกพื้นที่ของโลกใบนี้นั้น มิได้เกิดขึ้นมาจาก “ศาสนา” แต่เกิดจากศาสนิกชนผู้มีศาสนาประจำตัว แต่ไม่รู้จักที่จะนำหลักการของศาสนาที่ตนเองอ้างว่าศรัทธาและนับถือ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต และนำมาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ให้ถูกวิธีอย่างจริงจังต่างหาก

Advertisements