สถาบันเรียนรู้อิสลามเชียงใหม่จัดปฐมนิเทศเรียนรู้อิสลามที่ลำพูน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สถาบันเรียนรู้อิสลามเชียงใหม่จัดปฐมนิเทศเรียนรู้อิสลามที่ลำพูน

สถาบันเรียนรู้อิสลามจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ โครงการเรียนรู้อิสลามจังหวัดลำพูน เปิดอบรมปฐมนิเทศ การเรียนรู้อิสลาม


เป้าหมายของการศึกษาในอิสลามนั้นมีมากมาย แต่เป้าหมายสูงสุดของการศึกษาอิสลามคือการสร้างมนุษย์เพื่อการเคารพภักดี(อิบาดะฮ์)และการเป็นผู้แทน(เคาะลีฟะฮ์)ของพระองค์บนผืนแผ่นดิน การที่มนุษย์จะเป็นบ่าวที่เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์และเป็นเคาะลีฟะฮ์ได้ ต้องเป็นมนุษย์ที่ศอลิห และสิ่งสำคัญที่จะทำให้มนุษย์เป็นบ่าวที่ดีของพระองค์นั้นคืออิสลาม การที่จะรู้จักและเข้าใจอิสลามต้องอาศัยการศึกษาเท่านั้น

Advertisements