สมาคมสตรีมุสลิมเชียงใหม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
เมือวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 16.30 น. ณ ที่ทำการสมาคมสตรีมุสลิมเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ เปิดตัว สมาคมสตรีมุสลิมเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ โดย มีอาจารย์อำพัน รัถยาพิทักษ์ นายกสมาคม กล่าวรายงาน

ความเป็นมาของสมาคม นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โดย มี ตัวแทน วัฒนธรรมจังหวัด เชียงใหม่ นายอิศรา นานาวิชิต รองนายแพทย์สาธารณะสุขเชียงใหม่ อิหม่ามมุสตอฟา หะซัน อิหม่ามมัสยิดดุนนูร ช้างเผือก ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี

อ.วินัย แสวงศิริผล รองประธานที่ปรึกษา กรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ อิหม่ามอดุลย์ พงษ์มณี อิหม่ามมัสยิดนูรุลฮูดาหนองแบน นายสมเพรช วัฒนทรัพย์ นายกสมาคมมุสลิมเชียงใหม่และผู้หลักผู้ใหญ่หลายทาน ขออภัยมิได้เอ่ยนาม ร่วมเป็นเกียรติ์ ในงาน
อ.อำพัน รัถยาพิทักษ์ กล่าวถึงการจัดตั้งสมาคมครั้งนี้ว่า เป็นการการรวมตัวของสตรีมุสลิม(มุสลิมมะฮฺ) โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นบึกแผ่น มีความสมานสามัคคีกัน และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน การร่วมพลังให้เป็นหนึ่งเดียว
“ พลังในการรวมตัวกันวันนี้ จะเป็นพลังในการประสานทุกด้าน ทั้งงบประมาณ ความร่วมมือ จากภาครัฐและเอกชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนจังหวัดของตนเอง อีกทั้งจะเป็นการผลักดันให้สตรีมุสลิมได้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศร่วมกับ พี่น้องศาสนิกอื่น และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐ “
นอกจากจะเป็นการรวมพลังสตรีแล้ว เรายังจะผลักดัน สร้างเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเชื่อมโยงการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ

Advertisements