จังหวัดเชียงใหม่เปิดโรงแรมฮาลาล แห่งแรกในภาคเหนือ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรงแรมฮาโมไนส์ โรงแรมฮาลาลแห่งแรกในเชียงใหม่

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงร่วมพิธีเปิด

โรงแรมฮาลาล ชื่อ ฮาโมไนส์ อาจถือได้ว่าเป็นโรงแรมอาหารฮาลาล ในเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้บริหาร เป็นผู้ประกอบการมุสลิม และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของพี่น้องที่จะเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่

Advertisements