บรรยากาศงานเมาลิดมัสยิดอัสฮาดะฮฺ หัวฝาย เชียงใหม่

15349565_1376900525653270_180024768518526408_n

มัสยิดหัวฝาย นับเป็นศูนย์กลาง ของ ห้ามัสยิดในพื้นที่ฝาง มีนายยงยุทธ์ ยาณะ เป็น รองประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นที่ นับถือของคนพื้นที่ และเป็นที่ตั้งสำนักงานของศูนย์ประสานงานเครือข่าย 5 มัสยิด มี จ.ส.อ.สมศักดิ์ ยีมะเฟือง เป็น เลขานุการศูนย์ เป็นผู้ประสานงานกับทุกเครือข่ายของพี่น้องมุสลิมและต่างศาสนิกในกิจการต่าง ๆ ในพื้นที่ และนอกพื้นที่
วันนี้เป็นงานเมาลิดนบี หรือ งานประจำปี ของมัสยิด โดยวัตถุประสงค์หลักของงานคือการหารายได้ เพื่อใช้จ่ายในกิจการของมัสยิด ทางมัสยิด มีโรงเรียน สอนฮาฟิร นักท่องจำคัมภีร์กุรอ่าน และในวันนี้ มีการแจกประกาศแก่ผู้ที่จบการท่องจำคัมภีร์ ทังเล่ม จำนวน4 นาย พร้อมกันน้้นยังทำการเปิดอาคารเรียนใหม่ ของนักเรียนฮาฟิร ที่เรียนอยู่ที่นี่ ประมาณ 50 คน
กิจกรรมในงานก็มี การอ่านอัลกุรอ่านร่วมกัน  การซาวาต หรือ การสรรเสริญท่าน นบี มูฮัมหมัด ศ๊อลฯ  และการบรรยายศาสนา กล่าวถึงการประพฤติปฏิบัติ ของท่านนบี มูฮัมหมัด ทั้งการดำเนินชีวิต ที่เรียบง่าย และการเคร่งครัด ในการทำการเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า เพื่อให้ผู้ร่วมรับฟังได้นำไปประพฤติ ปฏิบัติ ต่อยอดใช้ในการดำเนินชีวิต อันจะนำมาซึ่งผลบะญในการปฏิบัติ ตามแบบอย่างของท่าน
เช่นกันงานนี้ ทางศูนย์กิจกรรมภาคเหนือ ซึ่งนำโดย น.ท.สมคิด ลัทธิศักดิ์ ผอ.ศูนย์  เข้าร่วมกิจกรรม นำแพทย์ พยายาบาลร่วมตรวจสุขภาพ และให้ความรู้ ในเรืองของการกินบุญ ลด หวาน มัน เค็ม ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาหากไม่ระมัดระวัง ในการรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ