กินบุญของชาวมุสลิมย่านช้างคลานเชียงใหม่กับอาหารล้านนา46401739_n  

ย่านช้างคลาน เชียงใหม่ ถือได้ว่า เป็นย่านเก่าแก่ของพี่น้องมุสลิมในเชียงใหม่ มีบรรพบุรุษ์ อพยพมาจากบังคลาเทศ ความยาวนานของชุมชนอายุร่วมสองร้อยปี วิถีประเพณี..อัตลักษณ์ จากคนรุ่นก่อน ยังคงสืบทอดสู่คนรุ่นหลังอย่างมิขาดสาย
ได้รับเชิญ “กินบุญ” ณ บ้านอารีชาติ หรือกลุ่มสายตระกูล ศรีอรุณ สกุลเก่าแก่ในย่านนี้ บนโต๊ะอาหาร ถ้าให้พี่น้องทาย ว่ามีเมนูอะไรบ้าง คงไม่พ้น แกงมัสร่า แกงถ้ว อาจาด
แต่…เมนูบนโต๊ะวันนี้ สามารถสื่อให้เห็นอิทธิพลการหลอมรวม วัฒนธรรม ของคนล้านนา กับพี่น้องมุสลิมได้อย่างสนิท ไม่ว่า จะเป็น ลาบคั่ว จอผักกาด น้ำพริกฮ้า(น้ำพริกปลาร้า) ไก่ทอด มิสามารถบอกได้เลยว่า วิถีในการกิน ไม่ได้แตกต่างไปจากคนล้านนาเลย

 
…….เหตุเพราะ ส่วนใหญ่ จะมีคุณแม่ คุณยาย คุณทวด เป็นพี่น้องไทยพุทธมาก่อน อีกทั้งความสัมพันธ์ ในการอยู่ร่วมกัน ความเป็นเครือญาติ การเอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน จึงมิอาจแยกจากกันได้ นอกจากความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา แต่ก็หาเป็นอุปสรรค์ไม่

…….เมืองล้านนา จึงอยู่ กันมาอย่างสันติสุข นี่คือ ล้านนา อันประกอบด้วยความหลากหลาย ทั้ง เผ่าพันธ์ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ที่สืบเนื่องกันมาอย่างยาวนาน

 

 

ชุมพล ศรีสมบัติ รายงาน