คลังเก็บรายเดือน: มิถุนายน 2010

ยาฝิ่นกับวิถีชุมชนบนที่สูงในอดีต

ฝิ่นกับวิถีชุมชนบนที่สูง ฝิ่น (opium) เป็นยาเสพติดพวกเดียวกับมอร์ฟีนและเฮโรอีนโดยฝิ่นได้มาจากน้ำยางของผลฝิ่น เมื่อนำมาสกัดจะได้มอร์ฟีนและสังเคราะห์เป็นเฮโรอีนได้ ฝิ่นเป็นพืชไม้ล้มลุก มีอายุ ๑ ปีมีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Papaver somniferum และ Papaver bracteatumฝิ่นมีลำต้นสูงประมาณ ๒ – ๔ ฟุต ดอกฝิ่นจะมีสีขาว สีแดง สีม่วงและสีม่วงแดง ดอกจะชูอยู่ปลายสุด มีกลีบรองรับดอก ๒ กลีบ กลีบดอก ๔ กลีบจัดอยู่ตรงข้ามกัน ในผลฝิ่นจะมีเมล็ดฝิ่นสีเทาอยู่และฝิ่นนั้นมีหลายพันธุ์ด้วยกัน

| ใส่ความเห็น

สมุนไพรในการรักษาโรคของชาวจีนฮ่อ

การรักษาโรคของจีนฮ่อ บ้านทุกหลังของชาวจีนฮ่อทำแท่นบูชาไว้ภายในบ้าน (เว้นแต่ชาวจีนฮ่อกลุ่มที่นับถืออิสลาม) ประกอบด้วยธูป เทียน ดอกไม้ และกระดาษเงินกระดาษทอง เนื่องจากชาวจีนฮ่อจะ นับถือดวงวิญญาณบรรพบุรุษราวกับเทพเจ้า นอกจากนี้ยังมีการบูชาต้นไม้ที่ทำเป็นศาลเจ้า โดยมักจะมีคนนำของมาเซ่นไหว้เสมอๆ เพราะเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าประจำเมืองที่จะบันดาลความสุข

โพสท์ใน วิถีมุสลิมล้านนา | ใส่ความเห็น

โครงการสร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิมภาคเหนือ

โครงการ โครงการสร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิมภาคเหนือ ครั้งนี้เป็นเวที ที่ สอง เป้าหมาย เกิดแผน ร่วมกัน จาก๑๐ พื้นที่ชุมชนมุสลิมในการ ทำงานดูแลผู้สูงอายร่วมกัน       โครงการนี้ เป็นโครงการเพื่อจัดให้มีการอบรมแก่อาสาสมัคร ๑๐ ชุมชนมุสลิม อันประกอบด้วย ชุมชนเป้าหมาย 10 พื้นที่ได้แก่

| ใส่ความเห็น

สถาปัตยกรรมการก่อสร้างมัสยิดของจีน

สถาปัตยกรรมการก่อสร้างมัสยิดของจีน     โดย ฮ่ายถัง  แปลและเรียบเรียงโดย Nisreen  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย          รูปแบบมัสยิดของศาสนาอิสลามในประเทศจีนแบ่งออกเป็นสองประเภท ประเภทแรกคือ มัสยิดที่ใช้วัสดุการก่อสร้างจากไม้เป็นหลัก ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมของอิสลามที่เป็นเอกลักษณ์แบบจีน

โพสท์ใน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี | ใส่ความเห็น

กลุ่มชนชาติส่วนน้อยต่างๆที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศจีน ตอนที่ 1

กลุ่มชนชาติส่วนน้อยต่างๆที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศจีน ตอนที่ 1      โดย Nisareen Pattararueangwilai  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย       อย่างที่เราทราบกันว่าบนเนื้อที่ 9,600,000 ตารางกิโลเมตร ของประเทศจีนนั้น ประกอบด้วยกลุ่มชนทั้งหมด 56 กลุ่ม ในจำนวนพันสามร้อยล้านคนนั้น ชาวฮั่นเป็นกลุ่มที่มีประชากรมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 92% ของจำนวนทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีก 8% นั้นประกอบด้วยทั้งหมด 55 กลุ่ม ซึ่งมีจำนวน 10 กลุ่มคือกลุ่มชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ดังรายละเอียดในตาราง

โพสท์ใน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี | ใส่ความเห็น