คลังเก็บรายเดือน: มิถุนายน 2010

ยาฝิ่นกับวิถีชุมชนบนที่สูงในอดีต

ฝิ่นกับวิถีชุมชนบนที่สูง ฝิ่น (opium) เป … อ่านเพิ่มเติม

| ใส่ความเห็น

สมุนไพรในการรักษาโรคของชาวจีนฮ่อ

การรักษาโรคของจีนฮ่อ บ้านทุกหลังของชาวจี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน วิถีมุสลิมล้านนา | ใส่ความเห็น

โครงการสร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิมภาคเหนือ

โครงการ โครงการสร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ … อ่านเพิ่มเติม

| ใส่ความเห็น

สถาปัตยกรรมการก่อสร้างมัสยิดของจีน

สถาปัตยกรรมการก่อสร้างมัสยิดของจีน     โ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี | ใส่ความเห็น

กลุ่มชนชาติส่วนน้อยต่างๆที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศจีน ตอนที่ 1

กลุ่มชนชาติส่วนน้อยต่างๆที่นับถือศาสนาอิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี | ใส่ความเห็น